Greek Recipes

 • Bakaliaros Pastos Me Kremmithia, Kalamatianos

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  -----baked cod, calamata style-----
  3 pounds s...

 • Batzaria Salata (Beet Salad)

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  12 beets (or more) -- med. size
  oil (opt...

 • Biscota Thipla Me Marmelada (Sandwich Cookie

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  3 cups flour
  3 teaspoons baking powder
  4 ...

 • Biscota Vanilias Me Amigdala (Vanilla/Almon

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  3 cups flour
  3 teaspoons baking powder
  1/2 ...

 • Ergolavi

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  spalding
  6 cups almonds
  3 c...

 • Fasolakia Prasina Yiahni (Green Beans In Oi

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  3 pounds green beans -- fresh
  1 1/2 cups oil
  2 ...

 • Fasolakia Yiyantes Sto Fourno (Oven-Baked G

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  2 pounds dried giant white beans
  2 cups oil
  1...

 • Halvas Moraitikos (Halvah Moraitikos)

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  spalding
  3/4 cup blanched almonds
  6 ...

 • Keik Nistsimo (Lenten Cake)

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  spalding
  3 1/2 cups flour
  1 teaspoo...

 • Kokina Avga (Easter Eggs)

  Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
  -------- ------------ --------------------------------
  spalding
  uncooked eggs
  ...